1. Chào Mừng Bạn Đến Với Hệ Thống Diễn Đàn Trường Thịnh Group!
    + Mỗi Tin Đăng Phải Có Tiêu Đề Khác Nhau
    + Mỗi Tin Rao Vặt Phải Có Nội Dung Khác Từ 30% Trở Lên
    + Chúng tôi có quyền Xóa, Sửa Bài viết Hoặc Banned Mà Không Cần Báo Trước Với Bất Kỳ Lý do gì

Điểm thưởng dành cho robinduatinxxx

  1. 10
    Thưởng vào: 18/12/17

    Can't Stop!

    You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  2. 2
    Thưởng vào: 15/12/17

    Somebody Likes You

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

  3. 5
    Thưởng vào: 8/12/17

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  4. 1
    Thưởng vào: 5/12/17

    First Message

    Bạn gửi được 1 chủ đề hoặc 1 bài viết có giá trị